Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng (Điều 68 đến 73) của Spring Green Evolution

a. Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

Cung cấp dịch vụ cho khách hàng và quản lý.

Sử dụng thông tín cá nhân của người tiêu dùng nhằm múc đích quản lí cơ sở dữ liệu về người tiêu dùng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

b. Phạm vi sử dụng thông tin:

Cung cấp các dịch vụ đến Người Tiêu Dùng:

– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa người tiêu dùng và Spring Green Evolution.

– Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài sản của người dùng của người tiêu dùng hoặc các hoạt động giả mạo người tiêu dùng.

– Liên lạc và giải quyết khiếu nại với người tiêu dùng.

– Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của người tiêu dùng tại Spring Green Evolution.

– Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

c. Thời gian lưu trữ thông tin:

Không có thời hạn ngoại trừ trường hợp người tiêu dùng gửi yêu cầu hủy bỏ đến cho Ban quản trị Công ty.

d. Những người hoặc tổ chức có thể tiếp nhận những thông tin đó:

Người tiêu dùng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/ cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bảo gồm.

– Ban quản trị.

– Bên thứ 3 có dịch vụ tích hợp với Website: sgeviet.vn

– Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động.

– Cố vấn tài chính, pháp lí và Công ty kiểm toán

– Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của người tiêu dùng.

– Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

e. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lí thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình:

– Công ty Spring Green Evolution Việt Nam.

– Trụ sở: số 3, ngách 318/160 phố Ngọc Trì, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

– Showroom 97 Nguyễn Văn Hưởng – Long Biên – Hà Nội.

– Hotline: 0888531616 – Email: sgeviet@gmail.com – Webside: www.sgeviet.vn

f. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chính sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

– Người tiêu dùng có quyền yêu cầu kiểm tra, cập nhật, điểu chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu Ban quản trị thực hiện việc này.

– Người tiêu dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị.

– Khi tiếp nhận những phẩn hồi này, Spring Green Evolution sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời và hướng dẫn người tiêu dùng khôi phục và bảo mật thông tin.

Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của người tiêu dùng: g. Qua email: sgeviet@gmail.com

h. Quan điện thoại: 0888531616

Lưu ý :

– Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.

– Chính sách này phải được hiển thị rõ ràng cho người tiêu dùng trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin