Chính sách đổi trả hàng

3 bước đổi trả cực kì đơn giản

Thời gian áp dụng đổi trả

  KỂ TỪ KHI SGE
GIAO HÀNG THÀNH CÔNG
SẢN PHẨM LỖI
(do nhà cung cấp)
SẢN PHẨM KHÔNG LỖI (*) SẢN PHẨM LỖI
DO NGƯỜI SỬ DỤNG
Tất cả sản phẩm của SGE 7 ngày đầu tiên Đổi mới nếu lỗi do SGE
Hoàn trả trừ 20% giá trị
Không hỗ trợ đổi/trả Bảo hành hoặc sửa chữa có thu phí theo quy định của SGE
1 năm đầu tiên  Bảo hành/ Đổi mới